SC Bored Pile and Construction Logo

About SC Bored Pile and Construction
SC Bored Pile and Construction Overview

About SC Bored Pile
 
 
 
SC Bored Pile and Construction Overview
 
 
 

บริษัท เอส ซี เข็มเจาะแอนด์คอนสตรัตรชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสาเข็มเจาะสามขา ระบบแห้ง (Dry Process of Tripod Rid Bored Pile) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 – 40 – 50 และ 60 เซนติเมตร  ซึ่งเป็นระบบที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำ กระทบกระเทือนต่ออาคารบริเวณข้างเคียงไม่มากนัก อีกทั้งยังใช้พื้นที่ในการดำเนินการค่อนข้างน้อย สามารถใช้ได้กับฐานรากอาคารทุกประเภท ตั้งแต่อาคารบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก อาคารชุดพักอาศัย อพาร์ทเมนต์ โกดังสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรม

ฐานรากนับเป็นโครงสร้างส่วนสำคัญของอาคาร เนื่องจากหากไม่สามารถรับน้ำหนักของอาคารได้แล้ว แม้โครงสร้างส่วนอื่น จะมีความแข็งแรงเพียงใด ก็อาจเกิดวิบัติหรือแตกร้าวได้ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่แก้ไขซ่อมแซมได้ยากที่สุด ดังนั้นหน้าที่ของเรา คือ การสร้างรากฐานอาคารให้แข็งแรงได้มาตรฐานอย่างแท้จริง

จากการคัดสรรเฉพาะวัสดุคุณภาพสูง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. เพื่อเป็นองค์ประกอบของเสาเข็มเจาะมาตรฐาน และดำเนินการก่อสร้างขุดเจาะ โดยทีมช่างผู้ชำนาญกว่าสิบชุด พร้อมการวางแผนงานเดินเข็มอย่างเป็นระบบ สามารถเคลียร์พื้นที่ ส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา เราจึงเป็นหนึ่งในบริษัทเสาเข็มเจาะที่ได้รับความไว้วางใจจากโครงการขนาดใหญ่ ตลอดจนผู้รับเหมา และท่านเจ้าของบ้านตลอดมา

หลังเสร็จสิ้นงานเสาเข็มเจาะ เรา เอส ซี เข็มเจาะแอนด์คอนสตรัครชั่นมีระบบการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยระบบ Siesmic Integrity Test โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

ทุก ๆ โครงการ กับประสบการณ์ที่ผ่านมา เป็นเสมือนแรงใจให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้าง แต่ยังคงไว้ซึ่งจุดยืนที่ขอเป็นเพียงบริษัทเสาเข็มเจาะที่รับผิดชอบต่อผลงานทุกโครงการอย่างจริงใจ เพื่อตอบแทนลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นเราเสมอมา

 
 
 

Company Profile | 5 Standards | Services | Bored Pile Knowledge
About Us | Contact Us | Sitemap